Công trình tiêu biểu

Công trình của công ty thực hiện tại Thành Phố Sa Đéc và trên khắp Đồng Bằng Sông Cửu Long luôn là những công trình nổi bật, phức tạp, đòi hỏi công nghệ xây dựng cập nhật nhất hiện nay. Đặc biệt luôn nhận được sự hài lòng từ khách hàng sở hữu và chủ đầu tư.