Công trình: Nhà ở gia đình , chú 3 Nở
Công trình: Nhà ở gia đình , chú 3 Nở
Công trình: Nhà ở gia đình, chợ Vĩnh Phước, xã Vĩnh Phước, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp,Chủ đầu tư: chú 3 Nở
Công trình: Nhà ở gia đình, chợ Vĩnh Phước, xã Vĩnh Phước, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp,, Chủ đầu tư: chú 3 Nở