Công trình nhà ở gia đình
Chủ đầu tư: anh Phước & chị Ngân
Địa điểm xd: KDC 2 Lúa, khóm Tân Thuận, phường An Hòa, tp. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Công trình nhà ở gia đình