Công trình: Nhà ở gia đình
Chủ đầu tư: Dũng là nem
Địa điểm xd: Ql 80, khóm Hòa Khánh, phường 2, tp. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Công trình: Nhà ở gia đình